Läser från Bibeln och pratar om mannen och kvinnan som hjälp osv