Känslor och delande, eller ett avståndstagande  

Var står vi?