Denna ensamhet och isolering. Finns det någon som ser?Var finns Gud?