När tryggheten försvann, så är Guds Ord där som bär