Att spela på det här Pianot, Guds Ordet hur man vill mm..