Vi har även en skuggsida ,att se och acceptera den. 

Är en början på att:stå på båda benen. 

Inte rusa iväg och söka efter solsidan. 

Utan hjälpa sig själv att landa