Får vi säga nej? 

Eller ska vi vara Ja-sägare? 

Vad säger Gud? 

Vad känner du?