Att acceptera saker,som har hänt i livet.

Och det är svårt med acceptansen.

Jag delar en bild