Hur delar/ visar vi Guds rike? 

Hemmet där ovan? 

Är vi goda representanter av den? 

Eller gör vi våld på ett eller annat sätt?