Paragrafryttare och Jesu kärlek 💖

 

Var står vi någonstans? 

Är vi dem som "kastar" stenen/ stenar? 

Eller blir "vi" "stenade"? 

 

Var"satt" Jesus? 💛🌼💐🌼