Kärlekens sändebud..

Är vi kärlekens sände bud?

Eller " Trummar vi " bara ut ord..

Utan kärlek..

Vad är DRIVKRAFTEN?...