Gud kallar vem Han vill.

Läs om Gideon..

i Domarboken 6 tex..

Att klä av det "gamla"..

Läror och annat,som kan stå i vägen och står ivägen för den Levande Tron...

På Kristus...

Vi placerar in varandra i olika "fack"..

Istället för att SE att vi TILLHÖR KRISTUS..

Och HANS KROPP.