Att inte vara så trångsynt och endast se sig själv som skulle ha den enda rätta synen.,och därmed döma ut en/nån annan som man kanske inte egentligen förstår sig på.

Att våga öppna upp sig för andras olikheter.

Betyder inte att de har en fel bild av Kristus-det kan hända att just du är bara så trångsynt.

Döm rätt-med de andliga,inre ögonen-hjärtat,ej med kroppens,yttre öga,det ytliga....

Och man kivas...

Och jag delar några metaforer om det.

Om en cola flaska..

Hur man kan " vrida" på saker..