Jag läser ur en andaktsbok...

Älskar vi vårt uppdrag mer, än vi älskar Jesus själv?